Mitä kaikkea koirien kasvattamiseen liittyy?

Mitä kaikkea koirien kasvattamiseen liittyy?

Koirien kasvattaminen - mitä siihen kuuluu ja miten koiraharrastus on muuttunut vuosikymmenten aikana.

"Kasvattaminen on suurta tunteiden kirjoa iloa, naurua, riemua, onnistumisia, elämyksiä, kyyneleitä, pettymyksiä sekä liikutusta."

 

Rakkaus eläimiin, mielenkiinto sukutauluihin johtaa helposti myös kasvatus uralle. Näin minulle kävi lähes 40 vuotta sitten. Näin myös minulle koirista tuli elämäntapa! 

Koiraihmisen arki pyörii pitkälti kodin ympärillä ja on hyvin aikataulutettua elämää, koska koirat vaativat joka päivä hoitoa ja huolenpitoa, ulkoilua sekä erilaisia aktiviteettejä. Mutta niin kuin moni asia elämässä, myös koira on oma valinta. Koirallisen elämä vaikuttaa muuhun elämään voimakkaasti, lyhyesti sanottuna se on elämäntapa.

Millaista koiran kasvattaminen on?

Millainen henkilö on kasvattajaksi sopiva?

Jos ryhdyt kasvattajaksi, olet jo askeleen syvemmällä kuin normaali koiraharrastaja. Kasvattajan on tiedostettava omien koirien heikkoudet sekä vahvuudet, jotka pitää huomioida jalostuksessa. Kasvatuksessa on pystyttävä arvioimaan koiria muutenkin kuin tunne syin. On tehtävä valtavasti taustatyötä mm. jalostuskoirista on hankittava lisätietoja ja itse eläminen on analyyttisempää. Tämän lisäksi kasvattajan on hyvä hallita myös ihmissuhdetaitoja.

"Maltti ja kärsivällisyys on iso etu ja "kultainen" taito koiramaailmassa."

Kasvattajan on opittava tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Pitää myös osata arvioida kenelle koiria voi myydä tai luovuttaa tai soveltuuko tämä rotu juuri heille. Myös omien pennun hakijoiden kanssa on opittava "yhteinen sävel". Kasvattajalta vaaditaan kärsivällisyyttä, ymmärrystä, empatiaa sekä sosiaalisia taitoja ja ripaus johtajuutta.

Samalla kasvattajan pitää olla tuki ja ohjeistaja omille kasvatin omistajille. Se on todella tärkeää ja jopa vaativampaa kuin ihmiset osaavat edes ajatella!

Ihmisten kanssa toimiminen ja suhteiden luominen sekä niiden ylläpitäminen on iso osa kasvattajan elämää. Kasvattajalla ei myöskään ole yksityisyyttä halusitpa tätä tai et. Koti on avoin vieraille ihmisille, useammin kuin tavallisten ihmisen koti. Sinuun kohdistuu usein myös kritiikkiä, sinua arvostellaan ja tarkastellaan tarkemmin kuin tavallista koiranomistajaa. Kasvattajana sinun sosiaalisten taitojesi merkitys vain korostuu vuosien kuluessa, myös suuri osa vapaa-ajasta kuluu ihmissuhteiden hoidossa. Maltti ja kärsivällisyys on iso etu ja "kultainen" taito koiramaailmassa.

Kuka sopii kasvattajaksi?

 Millaisia haasteita kasvattaja kohtaa?

Kasvattajan rooli ei ole koskaan helppo, ennemmin tai myöhemmin ihmissuhdetaidot joutuvat koetukselle. Usein voidaan joutua haastavampien ja nöyryyttä vaativimpien tilanteiden eteen kuin työelämässä. Siispä kanssakäymisen taidot ovat valtavan suuri etu, että voi selvitä tilanteista kunnialla. Myös suuri stressin sietokyky on kasvattajalle arkipäivää, siihen vain pitää tottua ja sopeutua. Tilanteita voi tulla "silmänräpäyksessä" aivan yllättäen.

Pentujen teettäminen on jo iso ponnistus ja tuo helposti lisää stressiä. Itse synnytyksessä ja odotusajassa voi tapahtua mitä vain. Jokainen synnytys sisältää riskin, voi tapahtua isojakin menetyksiä. Luonto on luonto ja kasvattajan on oltava nöyränä sen edessä. Tunneskaala onnistumisen ilosta ja hurmoksesta voi hetkessä kääntyä taisteluksi elämästä ja kuolemasta. Aina ei selvitä ilman kyyneliä!

Pentue vaatii myös onnistuessaan valvottuja öitä, jopa ympärivuorokautista valvomista, jos kaikki ei sujukaan käsikirjoituksen mukaan. Arjen on silti sujuttava vaikka olisit itse "kuoleman väsynyt" ja pelokas siitä mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Myös taloudelliset asiat on otettava huomioon, kuluja syntyy huomattavat summat jo ennen kuin tiedetään onnistuko koko projekti laisinkaan.

Olet kuitenkin valintasi tehnyt, olet kasvattaja ja vastuussa tästä kaikesta. Menetykset ja suuret uhraukset opettavat olemaan nöyränä. Tähän on vaan totuttava, muuten kasvatus on liian rankkaa ja sitä ei vaan enää jaksa jatkaa.

 Miten muu perhe ja läheiset suhtautuvat kasvattajan työhön?

Myös kasvattajan läheiset (perhe) joutuu usein paineen alle. Läheisiltä tarvitaan joustavuutta sekä sopeutumista. Tavallaan koko perhe sitoutuu "minun" kasvatukseen valvotut yöt, poikkeustilanteet, vieraat ihmiset kotona, pentujen hoitoa, siivoamista, koti ei silti loista "avotakka" kotina, apukäsinä olemista, koti-ja koiravahtina, että pääsen matkustamaan astutus-, näyttely- ja kisamatkat. Joskus voi joutua jopa majoittamaan vieraita ihmisiä kotiisi.

Millaista koiran kasvattaminen on

Kasvattaja (perheineen) joutuu luopumaan myös usein omasta mukavuudestaan. Itse kyllä koen, että on se sen arvoista. Vaikka työmäärää eikä työtunteja kannata laskea. Kasvattaminen on kuitenkin intohimo, elämäntapa ja rakkaus koiriin. Kasvattaminen on suurta tunteiden kirjoa iloa, naurua, riemua, onnistumisia, elämyksiä, kyyneleitä, pettymyksiä sekä liikutusta.

Miten koiraharrastus on muuttunut vuosikymmenien aikana?

Koiran arvotus on myös monessa mielessä muuttunut. Yhteiskunta sekä sen arvot ovat muuttuneet vuosikymmenien aikana. Lemmikki käsitteenä on jo muuttunut, se on inhimillistetty ja lemmikkiin ollaan valmiita satsaamaan paljon enemmän. 

Koirat ovat osa perhettä, tämän on myös markkinat "haistaneet".  Eläinlääkäreissä hoidetaan lemmikkejä jo lähes ihmisten tasolla ja hoitoon ollaan valmiita satsaamaan rahallisesti isojakin summia. Koirille on tarjolla myös paljon muita palveluita joita ei vielä 1980 luvulla osattu edes uneksia. Tänä päivänä löytyy koirien päiväkodit, kylpylät myös koiratarvike tuotteiden määrä on lisääntynyt, löytyy vaatteita joiden mallistot vaihtelee trendien mukaan. Myös koirien kynsiä ja turkkia hoidetaan useammin "salongeissa" trimmaajilla, niinikään lihashuolto- ja fysioterapiapalvelut on lisääntyneet viimeisten vuosien aikana.

 Koiran arvottaminen on nyt hyvin erilainen kun 1980 luvulla. Omistajat haluavat panostaa rahallisesti ja ajallisesti enemmän koiriin, usein koiraa pidetään jopa lapsen asemassa. Myös kasvattajan vastuu on nykyisin paljon suurempi kuin ennen. On ennakoitava mitä odotuksia koiraan kohdistuu ja kuka koiraa on hankkimassa ja millaiseen tarkoitukseen. Korvausvastuu on myös kattavampi, "luontokappaletta" verrataan korvaus vastuullisesti kuin tavaraan.

Kasvattajan on annettava kirjalliset "käyttöohjeet" pennustaan sekä perehdytään yhdessä tarkkoihin kirjallisiin sopimus kaavakkeisiin, joihin ollaan sitoutumassa. Kasvattajien on pysyttävä ajan hermolla ja muutoksissa mukana. Koirat ovat edelleen koiria, mutta yhteiskunta sekä ihmisten tavoitteet/mielikuvat koiranpidosta ovat muuttuneet aikojen saatossa.

Artikkelin kirjoitti Tuula Nampajärvi, Kennel Bestseller
Tuula on kasvattanut Belgianpaimenkoira tervuerenejä ja Kelpieitä jo vuodesta 1984.

SUBHEADING

Blog posts